LEJMA.dk LEJMA.dk Besøg også vores Webshop: MaskinButikken.dk

Lejebetingelser

 • Transport og 1. dags leje betales ved levering
 • Privat kunder betaler altid med Dankort, Mobilpay eller kontant
 • Den der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer,
  Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer
 • En leje dag er fra 08.00 til 16.00 (8 Timer) Du må hente maskinen fra kl 07.00 

 • Hvis en maskine lejes for flere dage af gangen, tæller lejen fulde kalender dage, dog undtaget den sidste lejedag som igen slutter kl. 16.00,
 • Leje af maskiner anses ikke som værende ophørt før det lejede er leveret tilbage på udlejnings adressen
  Det bemærkes, at returnering skal ske til samme adresse, hvorfra leveringen er sket.
 • Lejer afhenter/returnerer selv de lejede effekter eller bekoster afhentning/returnering.
 • Vi levere og afhenter gerne det lejede for Kr. 375.- inkl. moms pr. påbegyndt time.
  850.- pr. time ved maskiner over 3000kg.
 •  
 • vi sender gerne en faktura efterfølgende, mod et administrations gebyr på kr. 50.- det er dog gratis at få tilsendt faktura på mail
 • Lejer sørger for omhyggelig rengøring af de lejede effekter inden returneringen.
  Ved manglende rengøring betales der 375.- kr. pr. påbegyndt time
 • Det påhviler lejer selv at sætte sig ind i korrekt brug af de lejede effekter.
 • Lejer er personlig ansvarlig for de eventuelle skader, som ukorrekt anvendelse af de lejede effekter måtte afstedkomme.
 • Lejer er erstatningspligtig for enhver beskadigelse af de lejede effekter.
 • Udlejer kan ikke gøres ansvarlig, hvis de lejede effekter ikke opfylder lejers ønsker og ej heller, hvis lejers arbejde må afbrydes på grund af tekniske fejl ved det udlejede materiel.
 • Forlængerledninger: Der må KUN anvendes de af os anbefalede forlængerledninger(eller forlængerledninger med 1,5 eller 2,5 kvadrat) i forbindelse med de lejede maskiner. 
 • Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads,
  må ikke ske uden udlejers skriftlige godkendelse
 • Det er det meget vigtigt, at du anvender sikkerhedsudstyr,                                                
 • Du er naturligvis velkommen til at leje det hos os - for din egen sikkerhed.  

  PAS PÅ VORES MASKINER, DET BETALER SIG !
  Maskin selv risiko 15.000.- pr. Maskine
  Maskinskader som er påført af lejer, udbedres på lejers regning til kr. 450.- ex. moms pr. time,
  exclusiv evntuelle materialer

 • Persondata Forordning
  Lejer har godkendt sine kontaktoplysninger, og er bekendt med, at disse opbevares i udlejers kunderegister.
  Lejer har til en hver tid, ret til at få indsigt i sine oplysninger, og ret til at få dem ændret eller slettet