LEJMA.dk LEJMA.dk Besøg også vores Webshop: MaskinButikken.dk

Lejebetingelser

 • Den der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer,
  Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer
 • vi levere kl 08.00 og afhenter igen kl 16.00
 • En leje dag er fra 08.00 til 16.00 eller 07.00 næste dag (hvis du selv henter)(max. 8 drift Timer)  
  Maskiner må også afleveres inden lukke tid kl. 16.00 på den sidste leje dag  

 • Lejede maskiner skal være retur til vores adresse senest kl 07.00 på afleverings dagen
 • Leje af maskiner anses ikke som værende ophørt før det lejede er leveret tilbage på udlejnings adressen
  hvis maskinen ikke er retur senest kl 07.00 på afleverings dagen, faktureres dette som en extra leje dag, til leje kunden

  Det bemærkes, at returnering skal ske til samme adresse, hvorfra leveringen er sket.
 • Lejer afhenter/returnerer selv de lejede effekter eller bekoster afhentning/returnering.
 • Vi levere og afhenter gerne det lejede for Kr. 550.- inkl. moms pr. påbegyndt time.
  696 ex. moms.- pr. time ved maskiner over 2800kg. maskiner som kræver blokvogn 850.- ex. moms pr. time
 •  
 • Lejer sørger for omhyggelig rengøring af de lejede effekter inden returneringen.
  Ved manglende rengøring betales der 475.- kr. pr. påbegyndt time
 •  
 • Det påhviler lejer selv at sætte sig ind i korrekt brug af de lejede effekter.
 • Lejer er personlig ansvarlig for de eventuelle skader, som ukorrekt anvendelse af de lejede effekter måtte afstedkomme.
 • Lejer er erstatningspligtig for enhver beskadigelse af de lejede effekter.
 • Udlejer kan ikke gøres ansvarlig, hvis de lejede effekter ikke opfylder lejers ønsker og ej heller, hvis lejers arbejde må afbrydes på grund af tekniske fejl ved det udlejede materiel.
 •  
 • Forlængerledninger: Der må KUN anvendes de af os anbefalede forlængerledninger(eller forlængerledninger med 1,5 eller 2,5 kvadrat) i forbindelse med de lejede maskiner. 
 • Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads,
  må ikke ske uden udlejers skriftlige godkendelse
 • Det er det meget vigtigt, at du anvender sikkerhedsudstyr,                                                
 • Du er naturligvis velkommen til at leje det hos os - for din egen sikkerhed.  

  PAS PÅ VORES MASKINER, DET BETALER SIG !
  Maskin selv risiko 15.000.- pr. Maskine
  Maskinskader som er påført af lejer, udbedres på lejers regning til kr. 450.- ex. moms pr. time,
  exclusiv evntuelle materialer

 • Persondata Forordning
  Lejer har godkendt sine kontaktoplysninger, og er bekendt med, at disse opbevares i udlejers kunderegister.
  Lejer har til en hver tid, ret til at få indsigt i sine oplysninger, og ret til at få dem ændret eller slettet